Välkommen. Hur kan jag hjälpa dig?

Jag arbetar som kommunikationskonsult med särskild inriktning på kommunikationsplanering och coaching. I korthet innebär det att jag hjälper dig att ta fram en plan för vad som ska göras och när planen är klubbad och klar stödjer jag den eller de som ansvarar för genomförandet.

Kommunikation utan ett genomtänkt mål är bortkastad tid.

Mina uppdrag har handlat om allt från stora omfattande interna förändringsprojekt till att hjälpa enskilda medarbetare att sätta sina egna utvecklingsmål.